Formularz Zapytania

Wypełnij formularz - oddzwonie.

KIM JEST DORADCA PODATKOWY

Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego powołany ustawą o doradztwie podatkowym z dnia 5 lipca 1996r.

Warunkiem wykonywania zawodu doradcy podatkowego jest posiadanie wysokich kwalifikacji – wyższego wykształcenia, wiedzy specjalistycznej, a także bogatego doświadczenia z zakresu szeroko rozumianego prawa finansowego oraz innych dziedzin prawa. Ustawa korporacyjna każe doradcom podatkowym stale podnosić swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Poza szeroką wiedzą merytoryczną doradca podatkowy powinien wykazywać się nieskazitelnym charakterem, a swoim postępowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu.

O MNIE

Doradcą podatkowym jestem od 1997 roku, wcześniej pracowałam jako główny księgowy w spółce zajmującej się handlem międzynarodowym. Ukończyłam Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Posiadam świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (nr 2996/1997) oraz polisę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych czynności doradztwa podatkowego.

Jako doradca podatkowy jestem wpisana na liście doradców pod numerem 01271. 
W pracy doradcy podatkowego wspiera mnie zespół doświadczonych księgowych.