Formularz Zapytania

Wypełnij formularz - oddzwonie.

USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG PODATKOWYCH

Świadczymy usługi w zakresie:

 • prowadzenia ksiąg handlowych spółek i osób fizycznych,
 • prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji przychodów,
 • kompleksowej obsługi kadrowo-płacowej.

Usługa prowadzenia ksiąg handlowych (rachunkowych) obejmuje:

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont i jego wdrożenie,
 • prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów) zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont,
 • ustalanie wysokości zaliczek na podatki oraz sporządzanie i przekazywanie deklaracji dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym,
 • ewidencja księgowa i jej prowadzenie dla potrzeb podatku VAT, składanie deklaracji VAT, informacji VAT-UE /drogą elektroniczną/,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS,
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • pomoc przy sporządzaniu dokumentów inwentaryzacyjnych,
 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi oraz innych niezbędnych danych dostarczonych przez klienta,
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz przygotowaniem dokumentów do KRS,
 • sporządzanie przelewów dotyczących należności publicznoprawnych (ZUS, US),
 • monitoring należności i zobowiązań,
 • doradztwo ekonomiczne i finansowe.

Powierzając nam księgowość firmy mogą mieć Państwo pewność, że zostanie ona poprowadzona rzetelnie, fachowo oraz terminowo.

Usługowe prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR) lub ewidencji przychodów obejmuje:

 • dokonywanie zapisów w powyżej wymienionej ewidencji,
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT, składanie deklaracji VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie i przekazywanie deklaracji dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym (PIT , VAT itd.)
 • pomoc przy sporządzaniu dokumentów inwentaryzacyjnych,
 • sporządzanie rocznych zeznań osób fizycznych,
 • sporządzanie dokumentacji ZUS właścicieli,
 • doradztwo ekonomiczne i finansowe,
 • sporządzanie przelewów dot. należności publicznoprawnych (ZUS, US).


Wszystkie powyższe dokumenty/raporty dostępne są dla naszych klientów w formie elektronicznej – w postaci plików w formacie pdf.