Formularz Zapytania

Wypełnij formularz - oddzwonie.

PORADY ORAZ OPINIE PODATKOWE

Sporządzam opinie w sprawach z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych, podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym podatku od nieruchomości.