Formularz Zapytania

Wypełnij formularz - oddzwonie.

OBSŁUGA KADROWA, PŁACOWA, SPORZĄDZANIE LIST PŁAC, DEKLARACJI PODATKOWYCH, KART WYNAGRODZEŃ

Obsługa kadrowo – płacowa skierowana zarówno do przedsiębiorców chcących wydzielić tylko ten zakres czynności na zewnątrz firmy, jak i przede wszystkim do tych którzy powierzają nam obsługę rachunkowo-podatkową.

Obejmuje ona:

  • sporządzanie umów o pracę, zlecenia, dzieła,
  • sporządzanie list płac, rachunków do umów cywilnoprawnych,
  • prowadzenie dokumentacji rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców (ZUS),
  • prowadzenie imiennych kart przychodów pracowników,
  • prowadzenie ewidencji urlopów pracowników, dokumentacji zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych),
  • sporządzanie informacji rocznych pracowników PIT 11, PIT 40,
  • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników,
  • przygotowywanie raportów RMUA dla ubezpieczonych,
  • przygotowywanie gotówkowe dowody wpłat lub przelewy wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników, sporządzanie przelewów dot. należności publicznoprawnych (ZUS, US).

Wszystkie powyższe dokumenty/raporty dostępne są dla klientów w formie elektronicznej – w postaci plików w formacie pdf.
Świadcząc powyższe usługi korzystamy z oprogramowania Puzzle firmy ADAD.